Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen

metsassa.jpg

Kuva: Suomen Sydänliitto ry / Anna Kara

Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen 2019-2021

Hanke on alkanut Varsinais-Suomen ja Satakunnan Sydänpiirien alueella 8/2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää luontoliikuntaohjelma sydänyhdistysten toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin tukemiseen sekä liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Syksyllä 2019 luontoliikuntaohjelman sisältöä suunnitellaan sydänyhdistysten tarpeita ja toiveita kartoittamalla.  

Luontoliikuntaohjelmaa tullaan testaamaan kuudessa eri Varsinais-Suomen alueen sydänyhdistyksessä ja kahdessa Satakunnan alueen sydänyhdistyksessä. Tarkoituksena on seurata luontoliikuntaohjelman vaikuttuvuutta osallistuneiden psyykkiseen ja fyysisen hyvinvointiin sekä elämänlaatuun kyselyiden avulla. Luontoliikuntaohjelmasta tehdään myös koulutuspaketti yhdistysten aktiivitoimijoille.  

Ryhmämuotoisia luontoliikuntatapaamisia järjestetään alkuvuodesta 2020 lähtien yhden kalenterivuoden aikana sydänyhdistyksissä. Tapahtumat ovat aina kaikille avoimia. Tapahtumat toteutetaan hanketyöntekijän ohjauksella yhdessä yhdistyksen aktiivitoimijan kanssa.  

Tapahtumista tullaan tiedottamaan nettisivuillamme, Facebookissa ja Turkulaisen menovinkeissä.  

Luontoliikuntaohjelma levitetään laajemman yleisön tietoisuuteen kokeilujakson jälkeen Sydänliiton kanssa yhteistyössä.   

Taustaa hankkeelle  

Sydänliiton jäsenille tehdyn kyselytutkimuksen (Raatikainen 2018) mukaan jäsenet ovat aktiivisia luontoliikunnan harrastajia ja luontoliikunta koettiin kokonaisvaltaista hyvinvointia lisääväksi.  

Luontoliikunnan elvyttävä ja mielen hyvinvointia kohentava vaikutus korostui. Vastaajien suoria lainauksia: 

”Parasta mahdollista liikuntaa, antaa voimaa selviytyä arjesta, sekä henkistä että ruumiillista” 

”Kaunis luonto nostaa arjen yläpuolelle.” 

”Mieli lepää kauniissa, hyvältä tuoksuvassa luonnossa.” 

”Ystäväporukka, jonka kanssa kuljen marjassa, on tärkeä yksin asuvalle - saa puhua ja parantaa kylää ja maailmaa.” 

Lähde: Luontoliikunnan hyvinvointivaikutukset ja positiivinen mielenterveys Sydänliiton jäsenten kokemina. Raatikainen Johanna 2018. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59609 

 

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä hanketyöntekijältä.

Ystävällisin terveisin 
Merike Ojala, sh, TtM 
hanketyöntekijä 
p. 0408355290 
etunimi.sukunimi@sydan.fi
Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry