Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen -hanke

askel.jpg

Lähde liikkumaan luontoon, jokainen askel merkitsee. Kuva: Olga Pihlman

Seuraa hankettamme myös Facebookissa ja Instagramissa.

Luontoliikuntaa mielen ja kehon hyvinvointiin

Luontoliikunnan elvyttävä ja mielen hyvinvointia kohentava vaikutus on tutkimuksissa todistettu. Sydänliiton jäsenet ovat aktiivisia luontoliikunnan harrastajia ja luontoliikunta koetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia lisääväksi (Raatikainen 2018). Vastaajien suoria lainauksia:

”Parasta mahdollista liikuntaa, antaa voimaa selviytyä arjesta, sekä henkistä että ruumiillista” 

”Mieli lepää kauniissa, hyvältä tuoksuvassa luonnossa.” 

”Ystäväporukka, jonka kanssa kuljen marjassa, on tärkeä yksin asuvalle - saa puhua ja parantaa kylää ja maailmaa.” 

Lähde: Raatikainen, J. 2018. Luontoliikunnan hyvinvointivaikutukset ja positiivinen mielenterveys Sydänliiton jäsenten kokemina https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59609 

Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen -hankkeessa

kehitetään luontoliikuntaohjelmaa sydänyhdistysten toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin tukemiseen sekä liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen. Hanke toteutetaan 8/2019-7/2021 yhteistyössä Metsähallituksen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Syksyllä 2019 luontoliikuntaohjelman sisältöä suunniteltiin sydänyhdistysten kanssa ja aktiivitoimijoille järjestettiin koulutus 7.3.2020. Koulutuksessa julkaistiin mm. luontoliikuntaohjelma ja luontoliikuntapassi. Luontoliikuntaohjelmaa testataan kuudessa eri Varsinais-Suomen ja kahdessa Satakunnan alueen sydänyhdistyksessä. Ja sen vaikuttuvuutta osallistuneiden hyvinvointiin sekä elämänlaatuun seurataan alku- ja loppukyselyiden avulla.

Sydänliiton kanssa yhteistyössä luontoliikuntaohjelma levitetään myös laajemman yleisön tietoisuuteen.

Kaikille avoimia luontoliikuntatapaamisia järjestetään syksystä 2020 kevääsen 2021 asti sydänyhdistyksissä.

SYKSY 2020

Yhteistyössä Allergia-, iho-, ja astmaliiton, paikallisyhdistysten ja Turun kaupungin liikuntapalveluiden kanssa pystytämme kaikille avoimen Hyvinvointia luonnossa -rastipolun Aurajoenrannan ulkoilupolulle.

Rastiradan lähtöpiste löytyy Tuomaan sillan alta, Lönnrotintieltä Raunistulan rannan puolelta. Tehtäväpolku on yksisuuntainen ja pituudeltaan noin kilometrin. Polku on kuljettavissa 18.8.-27.9. välisen ajan. Muista käydä merkkaamassa myös rasteilta tulleet kilmometrit Turku liikkuu -kampanjan laskuriin: www.turku.fi/kokoturkuliikkuu

Hankkeen materiaalia

Lisätietoja hanketyöntekijältä

Merike Ojala, sh, TtM 
p. 0408355290 
merike.ojala@sydan.fi
Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry